Velkommen til Højbjerg Gamle Hyrder online palads


Logen HGH har nu igennem en årrække levet efter en meget simpel, og samtidigt, meget kompleks målsætning: Forøget livsglæde for som mange mennesker som muligt, i alle livets facetter.

Logen giver balsam til sjælen og en dybere indsigt i hvad livet reelt drejer sig om, såsom:

Fama Dissolvo Astrum
mail facebook twitter